Werkkostenregeling

Per 1 januari 2015 moet de werkkostenregeling (hierna WKR) verplicht worden toegepast. Sinds 1 januari 2011 is de WKR ingevoerd. Tot en met het jaar 2014 heeft een werkgever de keuze om bij kostenvergoedingen en verstrekkingen de werkkostenregeling toe te passen of de “oude” regeling ten aanzien van vergoedingen en verstrekkingen toe te passen.

Per 1 januari 2015 is er geen keuze meer en moet de WKR verplicht worden toegepast.
Lees meer